מאמרים

מימוש זכויות או מסמוס זכויות

“רק עם עורך דין אתה יותר חזק מביטוח לאומי”.

לאחרונה יצאה לשכת עורכי הדין בקמפיין פרסומי אשר מטרתו לשכנע את כלל הציבור כי ייטב אם עורך דין ילווה ויוביל נפגעים הזכאים לפיצוי מביטוח לאומי.

על אף העובדה כי הביטוח הלאומי הינו גוף סוציאלי אשר מתפקידו לדאוג לרווחת הנזקקים, אין זה סוד כי בכל פעם מחדש, מתגלה הביטוח הלאומי כגוף ה”מקשיח ליבו” ו”קופץ ידו” בהכרה ובמתן גמלאות לזכאים.

על אף שלאחרונה נראה כי נעשה ניסיון מצד הביטוח הלאומי להיישיר פניו לאזרח, ולשפר את השירות שניתן על ידו, אין כל ספק כי ייצוג מתאים של אדם בפני מוסדות הביטוח הלאומי, יגדיל משמעותית את יכולתו לממש את הזכויות המגיעות לו.

בנוסף לעורכי הדין המתמחים בייצוג תובעים בביטוח לאומי, מזה מספר שנים גופים מסחריים כאלה ואחרים, עושים רווח כספי על גבם של הנפגעים תוך הבטחה ל”מימוש זכויות רפואיות”.

מדובר בגופים מסחריים אשר אינם רשאים, לפי חוק, לייצג בוועדות של ביטוח לאומי, ולכן השירות שניתן על ידם כולל סיוע במילוי טפסים ומתן ייעוץ בהגשת הטפסים לביטוח הלאומי.

לכאורה, מדובר בהליך טכני בלבד, של מילוי טפסים.

בפועל, כפי שנסביר להלן, לאופן מילוי הטפסים לעיתוי הגשת התביעות ולבחירת מסלול התביעה, חשיבות מכרעת ביכולתו של הנפגע לממש את זכויותיו מכל הגורמים הרלבנטיים לפגיעתו.

 

כבשגרה, מייצג משרדנו נפגעים בתאונות עבודה.

לצערנו הרב, מדובר בפגיעות רבות ומגוונות.

לאירוע תאונה אחד יכולים להיות מספר גורמים מפצים – בהשלמה.

על כן, בבואנו לבחון את קשת זכויותיו של הנפגע, עלינו לבדוק האם, למעט, הביטוח הלאומי, קיימים גורמים נוספים מהם ניתן לתבוע פיצוי, על מנת להשלים את מלוא הזכויות המגיעות, כגון: המעביד, המזיק, פוליסות ביטוח פרטיות, מבטח הרכב במקרה של תאונת דרכים וכו’.

כך לדוגמה, במידה ונמצא כי המעביד אשר מחובתו לדאוג לבריאותו של העובד, התרשל כלפיו וכתוצאה מכך אירעה הפגיעה, קיימת לנפגע זכות בסיסית לתבוע אותו על נזקיו, וזאת בהשלמה לתביעה שהוגשה לביטוח לאומי.

על מנת להוכיח את רשלנות המעביד, קיימת חשיבות לכך שכבר במילוי הטופס הראשון של הביטוח הלאומי יירשמו בצורה מדויקת ולפרטי פרטים תיאור התאונה, שכן מדובר בטפסים בהם מתקבעת גרסתם הראשונה של הצדדים לנסיבות האירוע.

כאשר מדובר באירוע תאונתי אשר נגרם כתוצאה מרשלנות מעביד, לנו עורכי הדין בעלי הניסיון בתחום, יכולת “לצפות את העתיד” ולהיערך לכך בהתאם, וככל שנדרש, להכין את המאבק המשפטי.

עד היום, ומניסיון רב בתחום, גם במקרים בהם מדובר ברשלנות ברורה (clear cut) בכל כתבי ההגנה שהוגשו מטעם מעביד מוכחשת האחריות לתאונה, וכבשגרה, מוטלת עיקר האחריות על הנפגע עצמו (אשם תורם).

על כן, לגרסאות נסיבות האירוע הניתנות ע”י הנפגע וע”י המעביד בטפסים המוגשים לביטוח הלאומי, חשיבות לא פחות מקריטית ביחס ליכולתו של הנפגע למצות זכויותיו בתביעה עתידית כנגד המעביד – וטפסים אלו יהיו המסמכים הראשונים שיבדקו ע”י הצדדים וע”י בית המשפט.

במקרים אלו, ניכר ההבדל המשמעותי בין עורכי דין ה”צופים את העתיד” לבין אותו “ממלא טפסים” אשר אינו בקיא בהמשך ההליכים המשפטיים ולמשמעות של כל מילה ביכולת העתידית של הנפגע לקבל פיצוי מהמעביד, בנוסף לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.

ל”ממלא הטפסים” של החברה ל”מימוש זכויות רפואיות” אין את ההשכלה המשפטית, ואין את הניסיון בייצוג בתביעות נזיקין הדרוש על מנת להבין את משמעות “תיאור התאונה”.

דוגמה נוספת לפער הידע בין עורך הדין ל”מממש הזכויות הרפואיות”, היא במקרה של תאונת דרכים שהינה תאונת עבודה.

הנפגע אשר פונה למימוש זכויותיו בביטוח לאומי, אינו יודע שהנכות שתקבע לו ע”י הועדה של המוסד לביטוח לאומי, תחייב אותו גם בתביעה שיגיש לאחר מכן כנגד מבטחת הרכב בביטוח חובה.

עורך דין המומחה בתאונות דרכים ובתאונות עבודה, ובעל ניסיון בתחום, ידע לבחור עבור הנפגע את הנתיב הנכון למימוש זכויותיו.

כלומר, האם בנסיבות הספציפיות של הנפגע ושל סוג הפגיעה נכון יהיה עבורו להגיש תביעה לנכות לביטוח לאומי, או להמתין עם הגשת התביעה לביטוח לאומי עד לאחר קבלת חוות דעת ממומחה שימונה לו ע”י בית המשפט בתביעה שיגיש עורך הדין כנגד מבטחת הרכב.

החברה ל”מימוש זכויות רפואיות”, באופן טבעי, תקדם הגשת תביעה לנכות לביטוח לאומי, שכן שכר טרחתה משולם לה באחוזים מתוך גמלאות הביטוח הלאומי, גם במקרים בהם נכון יהיה להגיש קודם התביעה לבית המשפט כנגד מבטחת הרכב, ורק אחר כך להגיש התביעה בביטוח לאומי.

לסיכום, תהליך קבלת הזכויות לנפגע בעבודה הינו ארוך ומורכב.

על מנת לממש את מלוא הזכויות המגיעות מכל הגורמים המפצים הרלבנטיים, יש צורך בתאום, וחשיבה מקדימה עם הבנה להשלכות של הגשת התביעות לביטוח לאומי על התביעות העתידיות שיוגשו כנגד הגורמים הנוספים.

חשיבה זו, יכול לעשות רק עו”ד המומחה ובעל ניסיון בתחום הנזיקין והביטוח הלאומי, ולא חברה ע”י העוסקת בקידום פיצוי מגורם אחד בלבד – הביטוח הלאומי.

לכתבה שפורסמה במאקו

שתף

צור קשר