מאמרים

מהי תאונת דרכים?

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ג – 1973, קובע כי תאונת דרכים היא “מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה”.

החוק מוסיף עוד 3 מקרים שייחשבו כתאונות דרכים:

  • במקרה של התפוצצות או התלקחות של הרכב בשל רכיב או חומר החיוני לכושר נסיעתו.
  • במקרה של פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו.
  • במקרה של מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכאני של הרכב, ובלבד שהרכב לא שינה את ייעודו המקורי.

כמו כן מוסיף החוק מקרים שלא ייחשבו כתאונת דרכים.

החוק קובע כי כל אדם אשר נפגע בגופו ובנפשו כתוצאה מתאונת דרכים זכאי לפיצוי כספי, ללא קשר למידת אשמתו בתאונה.

לכן, במקרה בו יוכיח נפגע כי פגיעתו אירעה כתוצאה מתאונת דרכים, יוכל לתבוע את נזקיו מחברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב בו נפגע, וזאת ללא כל קשר לאחריותו לתאונה.

בתי המשפט עסקו רבות בסוגייה של סיווג תאונות כתאונת דרכים.

רבים המקרים בהם אירועים אשר אדם סביר אינו מזהה אותם כתאונת דרכים, נקבעו כברי פיצוי כתוצאה משיוכם להגדרת “תאונת דרכים” על פי החוק, ופרשנות בתי המשפט.

לדוגמה, טריקת דלת או מכסה מנוע אשר גרמה לפגיעה באצבע של אדם, נקבעה כתאונת דרכים, וחברת הביטוח חוייבה לפצות את אותו אדם בגין נזקיו.

כך גם, פגיעה במהלך יציאה וכניסה מרכב הוגדרו, במקרים מסויימים, כתאונת דרכים.

לאחרונה ניתן פסק דין בבית משפט השלום בפתח תקווה (בת.א. 24821-02-10) לפיו אדם שנפגע בעת שניסה לעלות על מלזגה על מנת למנוע את הידרדרותה, הוכר כנפגע של תאונת דרכים.

במקרה הזה, התובע עסק בפריקת מיכל אשפה שאותו הסיעה מלגזה. במהלך פעולת הפריקה, כשהוא מחוץ למלגזה, החלה המלגזה להידרדר, והתובע – נהג המלגזה, ניסה לעלות אל תוך המלגזה על מנת למנוע את המשך הידרדרותה. במהלך ניסיונו לעלות על המלגזה נפגע התובע. בית המשפט קבע כי המלגזה הינה רכב מנועי, וכי הידרדרותה באופן ספונטאני מוכרת בחוק כתאונת דרכים. על כן נקבע כי פגיעתו של התובע הינה פגיעה בתאונת דרכים, והתובע זכאי לפיצויים לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונת דרכים.

בפסק דין נוסף שניתן לאחרונה (בבית משפט השלום בחיפה בת.א. 6553-10-09) נקבע כי עובד מוסך שנפגע כתוצאה מזינוק רכב שטופל על ה”ליפט”, ואשר גרם למעיכת שתי ידיו של התובע, נפגע בתאונת דרכים. נקבע כי “קפיצת הרכב”, על אף שנעשתה תוך כדי עבודה, מוגדרת כנסיעה, וכי תיתכן תאונת דרכים עקב נסיעה ברכב גם בהיעדר אדם בתוכו.

לסיכום, בתי המשפט הרחיבו את מעגל הזכאים לפיצוי בגין פגיעה בתאונת דרכים, באמצעות הגדרה רחבה של האירועים אשר ייחשבו כתאונת דרכים.

לכן, קיימת חשיבות רבה להתייעצות עם עורך דין מומחה בתחום תאונות הדרכים והנזיקין, אשר יוכל לבחון האם אירוע התאונה נופל תחת סיווג תאונת הדרכים.

שתף

צור קשר