מסחרי וליווי חברות

"רק עם עורך דין אתה יותר חזק מביטוח לאומי". לאחרונה יצאה לשכת עורכי הדין בקמפיין פרסומי אשר מטרתו לשכנע את כלל הציבור כי ייטב אם עורך דין ילווה ויוביל נפגעים הזכאים לפיצוי מביטוח לאומי. על אף העובדה כי הביטוח הלאומי הינו גוף סוציאלי אשר מתפקידו לדאוג לרווחת הנזקקים, אין זה סוד כי בכל פעם מחדש, [...]קרא עוד
2

בדיני המכרזים בישראל, קיימות מספר הוראות חוק לפיהן תינתן עדיפות לתוצרת הארץ במכרזים, וזאת מתוך רצון להגן על יצרנים מקומיים ברכישות המבוצעות ע"י גופים ציבוריים. תקנה 22(א) לתקנות העיריות (מכרזים), תשמ"ח – 1988 (ללהן: "תקנות העיריות מכרזים") קובעת את חובת העירייה ליתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד מחיר הטובין תוצרת הארץ אינו גבוה [...]קרא עוד
2