יום: 10 בינואר 2017

בטור זה אתחיל להסביר את ההליכים הדרושים לצורך מימוש זכויות המגיעות מהביטוח הלאומי במקרה של תאונת עבודה. השלב הראשון הינו הגשת תביעה להכרה ותשלום דמי פגיעה. בבואנו להגיש תביעה מול המוסד לביטוח לאומי, עלינו למלא תביעה להכרה - טופס שמספרו 211 – טופס "תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה". טופס זה חשוב ביותר [...]קרא עוד
2