מימוש פוליסות

משרדנו מתמחה בתביעות על פי פוליסות ביטוח.

ניהול סיכונים נכון מחייב אותנו במציאות היום יומית לבטח את גופנו ורכושנו בביטוחים שונים.

בסיס הרעיון שעומד מאחורי רכישת פוליסות אלו הינו פיצוי כספי עתידי במצב מצוקה אליו אנו עלולים להיקלע.

העיקרון הוא פשוט. בקרות מקרה הביטוח, ובמידה ויוכח כי מקרה האירוע עמד בכל תנאי הפוליסה, ישופה המבוטח בסכום שנקבע בפוליסה.

אולם בפועל, תנאי הפוליסה קפדניים ומחמירים, ובמקרים רבים נוצרים פערים וחוסר הסכמה בין המבוטח לחברת הביטוח בעניין גובה הפיצוי – אם בכלל.

כמדי יום אנו נוכחים לדעת כי חברות הביטוח דוחות תביעות ביטוח בטענה כי מבוטחים לא עמדו בתנאי הפוליסה או כי המקרה הנתבע אינו נופל תחת הגדרת הכיסוי בפוליסה.

כמו כן קיימות מחלוקות בגין המבוטח למבטח על גובה הפיצוי.

חברת הביטוח כבעלת אינטרסים לשמור את כספה בקופתה, אינה “מתנדבת” להוציא כספיה.

בדיקת הזכויות על פי פוליסות הביטוח באמצעות עורך דין המומחה בתחום הינה בעלת חשיבות מכרעת בהשגת הזכויות המקסימאליות למבוטח.

מימוש פוליסות ביטוח – מידע נוסף

פוליסות ביטוח נועדו לתת כיסוי כספי למקרה של אירוע נזק עתידי.

להלן מספר דוגמאות לפוליסות:

 • פוליסת אובדן כושר עבודה – במקרה בו אדם נפגע בגופו ושכרו נפגע, תשלם חברת הביטוח את משכרותו בהתאמה לפוליסה אותה רכש.
 • פוליסת נכות מתאונה – במקרה בו אדם בנפגע בגופו ונותרה לו נכות, תשלם חברת הביטוח פיצוי שיקבע על בסיס הנכות שנותרה לו והסכום המקסימאלי שנקבע בפוליסה. לדוגמה: בפוליסה המכסה נכות מתאונה בשווי 100,000 ₪. 10% נכות, יקנו לנפגע פיצוי בשיעור של 10,000 ₪.
 • פליסות בריאות – פוליסות המכסות ניתוחים ו/או טיפולים ו/או תרופות ו/או ייעוץ רפואי, מעבר למה שניתן על ידי קופות החולים.
 • פוליסת תלמידים – כל ילד החל מגן החובה ועד לסיום כיתה יב’, מכוסה בפוליסת תלמידים וזכאי לפיצוי במקרה של תאונה אשר הותירה לו נכות קבועה ו/או במקרה בו החסיר ימי לימודים בעקבות התאונה. פוליסה זו תקיפה במשך 24 שעות ביממה, ולמעט חריגיה, מכסה תאונות שהתרחשו גם מחוץ לשעות הלימודים, ובכל מקום בו התרחשו (גם בבית). כמו שצויין לעיל, גם בפוליסות אלו הפיצוי הינו נגזרת של הנכות שנותרה מסך שווי הפוליסה.
 • פוליסות רכוש לרכב / בית / עסק – פוליסות אלו מכסות נזקיים הנגרמים לרכושנו, ובהתאם לשווי הפוליסה ניתן לקבל פיצוי.

בתביעה עפ”י פוליסה, יש לצרף חוות דעת מומחה רפואי בעניין הנזק הגופני הנטען, והמהווה “מקרה ביטוח” לפי הפוליסה.

במקרה של נזק רכוש, יש לצרף לתביעה או בשלב מאוחר יותר, חוות דעת מומחה להערכת הנזק.

לעיתים יש צורך לצרף חוות דעת בתחום המקצועי אשר תעיד על הסיבות לקרות הנזק.

כחלק מניהול התביעה, חברת הביטוח תגיש חוות דעת מטעמה, ובמידת ויווצר פער שלא ניתן לגישור ימונה ע”י בית המשפט מומחה פוסק.

בהתאם לקביעת המומחה שימונה ע”י בית המשפט ינוהל התיק, כך שלהכרעתו השלכה מכרעת ביחס לגובה הפיצוי המגיע, אם בכלל.

במידה ומסתיים התיק בפשרה ולא בפסק דין, נדרש התובע לחתום על כתב קבלה ושחרור.

כתב זה, שהינו תנאי ע”י חברת הביטוח לסיום התיק, סותם את הגולל על התנהלות התיק, ולמעשה מביא לסופיות הדיון.

מגמתה הצפויה, החוזרת ונשנית, של חברת הביטוח הינה לסיים המחלוקת בפיצוי הנמוך ביותר, ומהרגע בו חותם הנפגע על אותו כתב קבלה מתייתם התיק מזכויות עתידיות.

כל האמור לעיל מחייב כי פיצוי נכון עדיף שיתקבל ויתברר באמצעות עורכי דין המומחים בתחום.

פיצוי מהיר המוצע מחברת הביטוח, לרוב, אינו משקף את הפיצוי האמיתי והניתן לקבל בתיק.

משרדנו, אשר רכש ידע וניסיון, מאמין כי לקוח מרוצה הינו לקוח המקבל פיצוי גבוה בפרק זמן מהיר.

שני פרמטרים אלה הפכו לנר לרגלנו.

אנו נעשה הכל על מנת להביא את המירב עבור לקוחותינו באמצעות משא ומתן ענייני, ומאידך ובמידה ונידרש לכך, לא נהסס לפעול בכל עוצמתנו להשגת הפיצוי באמצעות בית המשפט.

צור קשר

שאלות ותשובות

הפיצוי נחלק למספר פרמטרים המרכיבים את הסך השלם.

בפגיעות קשות, המותירות נכות בגופו של הנפגע מורכב הפיצוי על בסיס אחוז הנכות אשר נקבע על ידי מומחה רפואי בהתאם לפרמטרים הבאים:

 • הפסדי השכר שנגרמו לו מרגע הפגיעה ועד לדיון בסוגיית הפיצוי.
 • הפסדי שכרו לעתיד בהתחשב בכך כי מעתה ועד לפרישתו יופחת שכרו כתוצאה מאחוז הנכות.
 • הוצאות רפואיות שנגרמו לו בעבר ואשר הסתגלותו תצריך בעתיד.
 • הוצאות בגין עזרה בתפקודו היום יומי לעבר ולעתיד.
 • כאב וסבל.

בתאונות דרכים הפסדי השכר מוגבלים בחישובם לפי שילוש השכר הממוצע במשק, גם באם שכרו של הנפגע גבוה משכר זה, והסכום בגין כאב וסבל מחושב עפ”י החוק.

נפגע אשר התאונה לא הותירה לו נכות יחושב סך הפיצוי ללא מרכיבים עתידיים.

חשוב לציין כי תשלומים מחברות ביטוח, קרי: ביטוח חיים, ביטוח מנהלים וכו’, אינם פוגעים ו/או מקוזזים מסכום הפיצוי.

ואולם, תגמולי המוסד לביטוח לאומי שקיבל הנפגע בקשר לתאונה (ככל שקיבל) יקוזזו מסך הפיצויים שבתיק.

עפ”י חוק, התביעה מתיישנת לאחר 7 שנים מיום התאונה.

לאחר מועד זה לא ניתן לפנות בדרישה / תביעה לפיצוי.

בהתאם לחוק ההתיישנות, קטין יוכל להגיש תביעתו עד גיל 25 (7 שנים ממועד הפיכתו לבגיר – גיל 18).

לעיתים, כאשר מדובר בתביעות שאינן מותירות נכות לנפגע, ניתן לשקול פנייה ישירה לחברת הביטוח ולא באמצעות בית המשפט.

במקרה כזה, ולאחר בחינת פוטנציאל הפיצוי המירבי, ישלח משרדנו מכתב דרישה וינהל מו”מ עם חברת הביטוח.

על מנת שהמו”מ יהיה יעיל, מגביל משרדנו פרק זמן וסכום פוטנציאלי כאמצעי להצלחת המו”מ.

משמוצה הליך המו”מ ללא עמידה ביעדים אלה, ובאישורו של התובע, תוגש תביעה.

 • אגרת ביה”מ.

בתביעה בגין נזקי גוף המדובר באגרה קבועה בסך של כ- 700 ₪ שאינה תלויה בסכום התביעה.

בתביעה בגין נזקי רכוש ומימוש זכויות עפ”י פוליסות ביטוח, במועד ההגשה תשולם אגרה בגובה של 1.25% מסכום התביעה. 1.25% נוספים ישולמו טרם מועד ההוכחות.

 • שכר טרחה מומחה

בתביעת נזיקין

מימון שכר טרחתם של המומחים מטעם התובע.

ביה”מ יכול להשית חלק מהוצאות חוות דעת המומחה מטעמו על התובע.

בתביעה בגין תאונת דרכים

מימון שכר טרחתו של המומחה מטעם ביה”מ מושת לרוב על חברת הביטוח – הנתבעת.

ואולם, לעיתים, מוצא בית המשפט לנכון, משיקויליו, כי התובע יישא בעלות זו.

 • לעיתים אנו נדרשים לייעוץ רפואי לצורך שיפור הליכי המו”מ ו/או לצורך בחינת חוות דעת המומחה שמונה מטעם ביה”מ או לחוות דעת של מומחה בתחום הבטיחות. לייעוץ זה עלויות – בהתאם להיקף וסוג הייעוץ הנדרש.

פגישת היכרות וייעוץ ראשונה חינם.

על מנת להקל על לקוחותינו אשר ברוב המקרים הפגיעה הקשה גרמה לטלטלה במצבם הכלכלי, עפ”י רוב שכר הטרחה נקבע באחוזים מסכום הפיצוי העתידי שיושג.

בתביעת בגין תאונות דרכים, ובהליכים מו”ל המוסד לביטוח לאומי, שכר הטרחה נקבע לפי חוק, ולעוה”ד המטפל בתיק שיקול דעת בגביית שכר טרחתו.

לפגישה ראשונה במשרדנו יש להביא את המסמכים הבאים (ככל שמצויים בידיכם):

 • מסמכים רפואיים.
 • דף פרטים הכולל את פירוט אירוע התאונה, ותמונות ממקום האירוע.
 • קבלות בגין הוצאות כתוצאה מהתאונה.
 • תלושי שכר מהתקופה של 6 חודשים לאחר התאונה, ועד מועד הפגישה.
 • אישורים על ימי מחלה.
 • במקרה של תאונת עבודה – מסמכי המוסד לביטוח לאומי (ככל שקיימים).

במקרה של תאונת דרכים יש להביא בנוסף:

 • צילום רישיון נהיגה בתוקף.
 • צילום רישיון רכב תוקף.
 • צילום תעודת ביטוח בתוקף.
 • תיעוד לגבי נזקי “פח” לרכב (דו”ח שמאי, תמונות, קבלה עבור תיקונים וכו’).
 • אישור משטרה.

פרסומים ופסקי דין

זכאות לגמלאות המוסד לביטוח לאומי

בעקבות פנייה לבית המשפט המוסד לביטוח לאומי קיבל את עמדתנו לפיה נכה ממזרח ירושלים זכאית לגמלת נכות כללית.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין

הגדרת תאונה כתאונת דרכים

בית משפט קיבל את עמדתנו וקבע כי אדם שנפגע בעת שקשר פיגומים על גג משאית, ונפל בעת הפעלת המנוף להורדת הפיגורים, נפגע בתאונת דרכים.

לפסק הדין המלא

רשת ``רמי לוי`` תפצה לקוח שנפגע ברגלו כשבחר אבטיח

בית משפט קיבל עמדתנו את וקבע כי על רשת “רמי לוי” לפצות לקוח שנפגע ברגלו בעת שבחר אבטיח בחנות הרשת. התובע עמד ליד דולב אבטיחים שהתנתק מהמלגזה עליה עמד ומעך את רגלו של התובע.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין

לפסק הדין המלא

אחריות מכון בדיקה לחוות דעת טרם רכישת רכב

התקבלה תביעה שהגיש משרדנו כנגד בעל מכון הבדיקה והבודק בגין חוות דעת מוטעית בקשר למצבו של הרכב טרם קנייתו.
מכון הבדיקה לא ציין בחוות דעתו כי הרכב עבר תאונה קשה וכי קיימים ליקויים משמעותיים ברכב, בין השאר, בשלדה וחוייב לפצות את הרוכשת על נזקיה.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין

פיצוי תינוקת בגין צלקת בראש שנגרמה בניתוח קיסרי

לאחר תביעה שהגיש משרדנו, פוצתה תינוקת בגין צלקת שנגרמה לה במהלך ניתוח קיסרי להוצאתה מרחם אימה.

הסכין חתך בטעות את קרקפת העובר, ולתינוקת נותרה צלקת.

פיצוי רוכב אופניים על מלוא הציוד שאבד בתאונה

בית משפט קיבל את עמדתנו וקבע כי נהג רכב אשר סטה מהדרך ופגע ברוכב אופניים יפצה אותו על מלוא נזקיו, לרבות עלות רכישת אופניים חדשות, קסדה חדשה מגינים ועוד. בית המשפט התרשם מגרסתו האמינה של התובע והעדים מטעמו.

לפסק הדין המלא