נזיקין וביטוח

משרדנו מתמחה ועוסק שנים רבות בתחום הנזיקין והביטוח.

על מנת שניתן יהיה להבין בנקל מהו תחום הנזיקין, יש לבחון את משמעות המילה “נזיקין” ובפועל להוציא ממנה את השורש נ.ז.ק.

כעורכי דין אין באפשרותנו לשקם איברים שנפגעו, אין באפשרותנו לגרום לכך שהסבל כתוצאה מפגיעת גוף יפחת, ואין באפשרותנו להשיב המצב לקדמותו מבחינה בריאותית ואולם באפשרותנו להשיג את הפיצוי הכספי המתאים והמשלים עבור הנפגע לכיסוי נזקיו.

תורת הנזיקין עוסקת בהשבת המצב לקדמותו מבחינה חומרית, היינו: כיצד ניתן לממש בצורה הטובה ביותר פיצוי כספי אשר יכול להקל על הנפגע בהתמודדות החדשה עם הליקוי, הסבל, ההוצאות וההפסדים שנגרמים לו כתוצאה מהפגיעה.

לתחום הנזיקין תתי פרקים רבים הכוללים מספר נושאים מובילים, וכדלקמן:
תאונות דרכים, תאונות עבודה, פגיעה במקומות ציבוריים, רשלנות רפואית, מימוש פוליסות ביטוח, נזקי רכוש.

על מנת לקבל מידע נוסף על כל אחד מהתחומים, אתם מוזמנים לגלוש באתר, וכן לפנות למשרדנו לפגישת היכרות וייעוץ ראשוני חינם.

בהתאם לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ג – 1973, כל אדם אשר נפגע בגופו ובנפשו כתוצאה מתאונת דרכים זכאי לפיצוי כספי, ללא קשר למידת אשמתו בתאונה.

בתי המשפט עסקו רבות בסוגיית סיווג תאונה כתאונת דרכים.

רבים המקרים בהם אירועים אשר אדם סביר אינו מזהה אותם כתאונת דרכים (כגון טריקת דלת או מכסה מנוע על האצבע, יציאה וכניסה מהרכב, ניסיון של אדם לעלות על מלגזה כדי למנוע את התדרדרותה, פגיעת עובד מוסך מזינוק של הרכב מהליפט, וכו’) נקבעו כברי פיצוי כתוצאה משיוכם להגדרת “תאונת דרכים” עפ”י החוק ופרשנות בתי המשפט.

ידע מקצועי וחשוב זה מרחיב את מעגל הזכאים לפיצוי ומכאן החשיבות בפנייה ובהתייעצות עם עורכי דין הבקיאים בתחום.

תאונה עבודה, כמה כן היא, תאונה שאירעה במהלך העבודה.

הפיצוי לו זכאי העבודה הינו משני גורמים עיקריים:

 • פיצוי לו זכאי העובד מהמוסד לביטוח לאומי – מחלקת נפגעי עבודה.
 • פיצוי משלים לו זכאי התובע בשל רשלנותו של המעביד אשר גרמה לפגיעה.

בנוסף לפגיעות השגרתיות של אדם הנפגע בעבודה, קיימות פגיעות נוספת אותן ניתן לשייך להגדרה “מחלת מקצוע”.

מדובר בסוגי מחלות כגון, עבודה ברעשים חזקים הגורמים לירידה בשמיעה, חשיפה לחומרים העלולים לגרום לפגיעה במערכת הנשימה ולפגיעה בעור, ולמקרים המוגדרים בביטוח הלאומי כ”מיקרוטראומה”.

מיקרואטרואמה הינה מחלה הנגרמת עקב סדרה של פגיעות זעירות חוזרות ונשנות עד שהן יוצרות נזק מצטבר המהווה את המחלה.

במקרים רבים מתרחשות תאונות במקומות ציבוריים כתוצאה ממפגעים שונים הנמצאים במקום.

להלן מספר דוגמאות מתוך תיקים שטיפל משרדנו:

 • תביעות כנגד עיריות ומועצות עקב נפילה כתוצאה מבור בכביש או במדרכה.
 • תביעות כנגד מרכזי ספורט עקב רשלנות בתחזוקת המקום אשר גרמה להחלקה ופגיעת גוף.
 • תביעה כנגד פארק מים בגין גלישה לא בטוחה במגלשות.
 • תביעות כנגד משרד החינוך בגין התרשלות בתי ספר בזמן הפסקה, בזמן טיולים מוסדיים ובשל תחזוקה לקויה של מבנים מוסדיים.
 • תביעה כנגד בית מלון כאשר אדם נפל מכיסא שקרס.

בתי המשפט הרחיבו את היריעה לגבי תחום הרשלנות, ונכון להיום בכל הדוגמאות שפורטו לעיל, חייב בית המשפט את גופים בפיצויים עבור נזקים שנגרמו כתוצאה מפגיעות הגוף שהתרחשו בשטחם.

ואולם, מדובר בדוגמאות להמחשה בלבד, וכל מקרה נבדק לגופו.

אנו ממליצים להתייעץ עם עו”ד המומחה בתחום הנזיקין בכל מקרה של פגיעה בה יש חשד לרשלנות.

רשלנות רפואית כשמה כן היא, התרשלות במהלך טיפול ו/או ייעוץ ו/או אבחון בתחום הרפואי.

ככל בעלי המקצוע, אין אדם החסין מטעויות.

לצערנו הרב, לכשטעויות אלו באות לידי ביטוי בתחום הרפואי, ההשלכות הן בלתי הפיכות.

לא אחת, נפסק כי גם ייעוץ או איבחון מאוחר ו/או לקוי עלול ליצור נזק בלתי הפיך.

אנו נוהגים לשים את מבטחנו ברופא המטפל בנו, אולם לעיתים אנו מוצאים כי ניתן היה לבצע את הטיפול בדרך טובה יותר או במקרים יוצאי דופן למנוע רשלנות הנובעת מהיעדר שיקול דעת סביר או במקרים חריגים זלזלול.

יאמר לזכותם של הרופאים, ובעיקר אלו העובדים בבית החולים, כי הנטל והלחץ על כתפיהם לעיתים קשה מנשוא, וככל שיהיו מוכשרים וידענים, נעשות טעויות כתוצאה מהעומס הרב.

ביחד עם זאת טעויות אלו עלולות לגרום לנזק.

אנו ממליצים להתייעץ עם עו”ד המומחה בתחום הנזיקין בכל מקרה של טיפול או אבחון אשר יש בו חשד לרשלנות.

משרדנו מתמחה בתביעות על פי פוליסות ביטוח.

ניהול סיכונים נכון מחייב אותנו במציאות היום יומית לבטח את גופנו ורכושנו בביטוחים שונים.

בסיס הרעיון שעומד מאחורי רכישת פוליסות אלו הינו פיצוי כספי עתידי במצב מצוקה אליו אנו עלולים להיקלע.

העיקרון הוא פשוט. בקרות מקרה הביטוח, ובמידה ויוכח כי מקרה האירוע עמד בכל תנאי הפוליסה, ישופה המבוטח בסכום שנקבע בפוליסה.

אולם בפועל, תנאי הפוליסה קפדניים ומחמירים, ובמקרים רבים נוצרים פערים וחוסר הסכמה בין המבוטח לחברת הביטוח בעניין גובה הפיצוי – אם בכלל.

כמדי יום אנו נוכחים לדעת כי חברות הביטוח דוחות תביעות ביטוח בטענה כי מבוטחים לא עמדו בתנאי הפוליסה או כי המקרה הנתבע אינו נופל תחת הגדרת הכיסוי בפוליסה.

כמו כן קיימות מחלוקות בגין המבוטח למבטח על גובה הפיצוי.

חברת הביטוח כבעלת אינטרסים לשמור את כספה בקופתה, אינה “מתנדבת” להוציא כספיה.

בדיקת הזכויות על פי פוליסות הביטוח באמצעות עורך דין המומחה בתחום הינה בעלת חשיבות מכרעת בהשגת הזכויות המקסימאליות למבוטח.

משרדנו מתמחה בתביעות בגין נזקי רכוש.

מטרתן של תביעות נזקי הרכוש הינן לפצות את הנפגע בגין נזק רכוש שאירע לו.

נזק רכוש יכול להיווצר כתוצאה ממעשה ידי אדם (כגון תאונות מסוגים שונים לרבות תאונות דרכים, גניבה וכו’) או כתוצאה מנזקי טבע (כגון הצפה, שריפה וכו’).

כמו בנזקי גוף, גם בנזקי רכוש, פעמים רבות לא ניתן להשיב את המצב לקדמותו (לדוגמה במקרה של גניבה של פריט בעל ערך סנטימנטאלי), ואולם ניתן לתבוע פיצוי כספי אשר באמצעותו יוכל הנפגע להקטין את נזקיו הכספיים.

במקרה של נזק רכוש עלינו לבחון, ראשית, האם קיימת פוליסת ביטוח המכסה נזק מסוג זה.

בדיקת הזכויות על פי פוליסות הביטוח באמצעות עורך דין המומחה בתחום הינה בעלת חשיבות מכרעת בהשגת הזכויות המקסימאליות למבוטח.

צור קשר

שאלות ותשובות

הפיצוי נחלק למספר פרמטרים המרכיבים את הסך השלם.

בפגיעות קשות, המותירות נכות בגופו של הנפגע מורכב הפיצוי על בסיס אחוז הנכות אשר נקבע על ידי מומחה רפואי בהתאם לפרמטרים הבאים:

 • הפסדי השכר שנגרמו לו מרגע הפגיעה ועד לדיון בסוגיית הפיצוי.
 • הפסדי שכרו לעתיד בהתחשב בכך כי מעתה ועד לפרישתו יופחת שכרו כתוצאה מאחוז הנכות.
 • הוצאות רפואיות שנגרמו לו בעבר ואשר הסתגלותו תצריך בעתיד.
 • הוצאות בגין עזרה בתפקודו היום יומי לעבר ולעתיד.
 • כאב וסבל.

בתאונות דרכים הפסדי השכר מוגבלים בחישובם לפי שילוש השכר הממוצע במשק, גם באם שכרו של הנפגע גבוה משכר זה, והסכום בגין כאב וסבל מחושב עפ”י החוק.

נפגע אשר התאונה לא הותירה לו נכות יחושב סך הפיצוי ללא מרכיבים עתידיים.

חשוב לציין כי תשלומים מחברות ביטוח, קרי: ביטוח חיים, ביטוח מנהלים וכו’, אינם פוגעים ו/או מקוזזים מסכום הפיצוי.

ואולם, תגמולי המוסד לביטוח לאומי שקיבל הנפגע בקשר לתאונה (ככל שקיבל) יקוזזו מסך הפיצויים שבתיק.

עפ”י חוק, התביעה מתיישנת לאחר 7 שנים מיום התאונה.

לאחר מועד זה לא ניתן לפנות בדרישה / תביעה לפיצוי.

בהתאם לחוק ההתיישנות, קטין יוכל להגיש תביעתו עד גיל 25 (7 שנים ממועד הפיכתו לבגיר – גיל 18).

לעיתים, כאשר מדובר בתביעות שאינן מותירות נכות לנפגע, ניתן לשקול פנייה ישירה לחברת הביטוח ולא באמצעות בית המשפט.

במקרה כזה, ולאחר בחינת פוטנציאל הפיצוי המירבי, ישלח משרדנו מכתב דרישה וינהל מו”מ עם חברת הביטוח.

על מנת שהמו”מ יהיה יעיל, מגביל משרדנו פרק זמן וסכום פוטנציאלי כאמצעי להצלחת המו”מ.

משמוצה הליך המו”מ ללא עמידה ביעדים אלה, ובאישורו של התובע, תוגש תביעה.

 • אגרת ביה”מ.

בתביעה בגין נזקי גוף המדובר באגרה קבועה בסך של כ- 700 ₪ שאינה תלויה בסכום התביעה.

בתביעה בגין נזקי רכוש ומימוש זכויות עפ”י פוליסות ביטוח, במועד ההגשה תשולם אגרה בגובה של 1.25% מסכום התביעה. 1.25% נוספים ישולמו טרם מועד ההוכחות.

 • שכר טרחה מומחה

בתביעת נזיקין

מימון שכר טרחתם של המומחים מטעם התובע.

ביה”מ יכול להשית חלק מהוצאות חוות דעת המומחה מטעמו על התובע.

בתביעה בגין תאונת דרכים

מימון שכר טרחתו של המומחה מטעם ביה”מ מושת לרוב על חברת הביטוח – הנתבעת.

ואולם, לעיתים, מוצא בית המשפט לנכון, משיקויליו, כי התובע יישא בעלות זו.

 • לעיתים אנו נדרשים לייעוץ רפואי לצורך שיפור הליכי המו”מ ו/או לצורך בחינת חוות דעת המומחה שמונה מטעם ביה”מ או לחוות דעת של מומחה בתחום הבטיחות. לייעוץ זה עלויות – בהתאם להיקף וסוג הייעוץ הנדרש.

פגישת היכרות וייעוץ ראשונה חינם.

על מנת להקל על לקוחותינו אשר ברוב המקרים הפגיעה הקשה גרמה לטלטלה במצבם הכלכלי, עפ”י רוב שכר הטרחה נקבע באחוזים מסכום הפיצוי העתידי שיושג.

בתביעת בגין תאונות דרכים, ובהליכים מו”ל המוסד לביטוח לאומי, שכר הטרחה נקבע לפי חוק, ולעוה”ד המטפל בתיק שיקול דעת בגביית שכר טרחתו.

לפגישה ראשונה במשרדנו יש להביא את המסמכים הבאים (ככל שמצויים בידיכם):

 • מסמכים רפואיים.
 • דף פרטים הכולל את פירוט אירוע התאונה, ותמונות ממקום האירוע.
 • קבלות בגין הוצאות כתוצאה מהתאונה.
 • תלושי שכר מהתקופה של 6 חודשים לאחר התאונה, ועד מועד הפגישה.
 • אישורים על ימי מחלה.
 • במקרה של תאונת עבודה – מסמכי המוסד לביטוח לאומי (ככל שקיימים).

במקרה של תאונת דרכים יש להביא בנוסף:

 • צילום רישיון נהיגה בתוקף.
 • צילום רישיון רכב תוקף.
 • צילום תעודת ביטוח בתוקף.
 • תיעוד לגבי נזקי “פח” לרכב (דו”ח שמאי, תמונות, קבלה עבור תיקונים וכו’).
 • אישור משטרה.

פרסומים ופסקי דין

מורה דרך על פניו של תלמיד בית הספר במהלך משחק מחניים

תביעה שהגיש משרדנו בגין נזקים שנגרמו לתלמיד בן 16 שמורה לספורט דרך על פניו

לכתבה בישראל היום

סטודנט שנפל ונפגע בשיניו לאחר שקיבל חיסון יפוצה על ידי משרד הבריאות

בית המשפט קיבל את תביעתנו וחייב את משרד הבריאות לפצות סטודנט שנפל מספר דקות לאחר שקיבל חיסון לאחר שהוכחנו כי לא הוזהר להמתין בישיבה לאחר החיסון.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין

תביעה כנגד נאור ציון בגין תקיפה בקניון

תביעה שהגיש משרדנו לפיצוי גבר בגין נזקים שנגרמו לו לאחר שהותקף בקניון על ידי נאור ציון

לכתבה בYNET

לכתבה במעריב

לכתבה בישראל היום

קעקוע ''אל תבצעו בי החייאה''

עו”ד נעם יהל מתייחס לתקפות ההוראה של אדם המבקש שלא לבצע בו החייאה

לכתבה שפורסמה

האם להורים הזכות לסרב לחסן את ילדיהם

עו”ד נעם יהל מתייחס להחלטת בית המשפט לענייני משפחה המורה על חיסון ילדים למרות סירוב ההורים

לכתבה שפורסמה

אנקילוזיס ספונדליטיס - הדלקת הלא מאובחנת

תביעה שהגיש משרדנו בגין איחור של 12 שנים באבחון המחלה

תביעה שהוגשה ע''י משרדנו: ''הרופאים לא אבחנו את דלקת הפרקים יותר מ-12 שנה'

''נוגה שוחררה ממוקד טרם – ונפטרה מהתייבשות 3 שעות לאחר מכן''

תביעה שהגיש משרדנו בגין אחריות מרפאת “טרם” לפטירתה של נוגה בת ה- 4

לכתבה שפורסמה

מסקנות חמורות של משרד הבריאות כנגד “טרם” בעקבות מותה של נוגה בת ה- 4

לכתבה שפורסמה

זכאות לגמלאות המוסד לביטוח לאומי

בעקבות פנייה לבית המשפט המוסד לביטוח לאומי קיבל את עמדתנו לפיה נכה ממזרח ירושלים זכאית לגמלת נכות כללית.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין

הגדרת תאונה כתאונת דרכים

בית משפט קיבל את עמדתנו וקבע כי אדם שנפגע בעת שקשר פיגומים על גג משאית, ונפל בעת הפעלת המנוף להורדת הפיגורים, נפגע בתאונת דרכים.

לפסק הדין המלא

רשת ''רמי לוי'' תפצה לקוח שנפגע ברגלו כשבחר אבטיח

בית משפט קיבל עמדתנו את וקבע כי על רשת “רמי לוי” לפצות לקוח שנפגע ברגלו בעת שבחר אבטיח בחנות הרשת. התובע עמד ליד דולב אבטיחים שהתנתק מהמלגזה עליה עמד ומעך את רגלו של התובע.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין

לפסק הדין המלא

אחריות מכון בדיקה לחוות דעת טרם רכישת רכב

התקבלה תביעה שהגיש משרדנו כנגד בעל מכון הבדיקה והבודק בגין חוות דעת מוטעית בקשר למצבו של הרכב טרם קנייתו.
מכון הבדיקה לא ציין בחוות דעתו כי הרכב עבר תאונה קשה וכי קיימים ליקויים משמעותיים ברכב, בין השאר, בשלדה וחוייב לפצות את הרוכשת על נזקיה.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין

פיצוי תינוקת בגין צלקת בראש שנגרמה בניתוח קיסרי

לאחר תביעה שהגיש משרדנו, פוצתה תינוקת בגין צלקת שנגרמה לה במהלך ניתוח קיסרי להוצאתה מרחם אימה.

הסכין חתך בטעות את קרקפת העובר, ולתינוקת נותרה צלקת.

פיצוי רוכב אופניים על מלוא הציוד שאבד בתאונה

בית משפט קיבל את עמדתנו וקבע כי נהג רכב אשר סטה מהדרך ופגע ברוכב אופניים יפצה אותו על מלוא נזקיו, לרבות עלות רכישת אופניים חדשות, קסדה חדשה מגינים ועוד. בית המשפט התרשם מגרסתו האמינה של התובע והעדים מטעמו.

לפסק הדין המלא

נערה נפלה בהופעה כשעלתה לבמה וזכתה לפיצוי של כ-200,000 ₪

צעירה בת 15 נפצעה כשעלתה לבמה כדי להצטלם עם אמנים שהופיעו בפארק בהוד השרון. השופטת הטילה את רוב האחריות על העירייה.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין