מכרזים

השתתפות במכרזים היא חלק בלתי נפרד מהתנהלותם העסקית של גופים מסחריים רבים במשק.

מכרזים מפורסמים ע”י גופים המחוייבים לכך עפ”י חוק, וכן ע”י גופים פרטיים שראו את היתרונות המסחריים ברכישה באמצעות פרסום מכרז.

ואולם, לעיתים, טעות קטנה בפירוש תנאי המכרז בעת הכנת הצעת המשתתף, יכולה בסופו של דבר להביא לפסילת ההצעה לאחר פתיחת תיבת המכרזים.

לכן, משרדנו מאמין, כי נדרש ייעוץ משפטי וליווי מקצועי כבר משלב פרסום המכרז, ובדיקת תנאיו, ולאורך כל הליכי המכרז, עד לפרסום תוצאותיו.

המשרד עוסק בייעוץ משפטי וייצוג בתחום דיני המכרזים אשר כולל:

א. אכיפת חובת קיום מכרז פומבי / מכרז סגור / רכישות באמצעות נוהל הצעת מחיר על גופים המחוייבים לערוך מכרז עפ”י דין, לרבות באמצעות ייצוג בעתירות משפטיות שמטרתן מניעת רכישות שלא באמצעות מכרז.

ב. לאחר פרסום מכרז, ליווי משפטי וייעוץ בפירוש תנאי המכרז, לרבות תנאי הסף של המכרז, וכן בניסוח בקשות לתיקון תנאי המכרז. אי עמידה של המציע בתנאי סף של המכרז יביא לפסילת הצעתו. לכן, קיימת חשיבות רבה בביצוע בדיקה יסודית ומקצועית של תנאי הסף המופיעים במכרז, ובמידת הצורך, בפנייה למפרסם המכרז בבקשה לשינוי תנאיו. במקרה של אי שינוי תנאי המכרז, נדרשת פנייה מיידית לבית המשפט באמצעות הגשת עתירה מנהלית.

ג. בדיקת הצעת המשתתף טרם הגשתה, לרבות עמידתה בתנאי המכרז, צירוף כל המסמכים הדרושים להצעה וכו’.

ד. ייעוץ וליוויי מקצועי לאחר הגשת ההצעה למכרז, לרבות ייצוג בפני ועדת המכרזים, בשלב בדיקת ההצעות.

ה. סיוע במילוי הוראות המכרז לאחר זכייה במכרז.

ו. ייצוג בביה”מ לעניינים מנהליים, בעתירות כנגד תוצאות הליכי המכרז או במקרה של ביטול מכרז.

הידע והניסיון הרב שצבר המשרד בליווי לקוחותיו בכל הליכי המכרז, ובייצוג בעתירות מנהליות, מאפשר מתן שירות מקצועי ויעיל, תוך הבנה שבתחום זה קיימת חשיבות מכרעת למהירות שבטיפול מול מפרסם המכרז, ובמידת הצורך בפנייה לבית המשפט.

הננו מאמינים כי בתחום זה רכשנו ידע ומקצועיות ייחודיים המאפשרים לנו לתת שירות ללקוחותינו הרבים בהם חברות מובילות במשק.

צור קשר

בין לקוחותינו

פרסומים ופסקי דין

הרחבה של רכישה במסגרת מכרז קיים

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדתנו לפיה החלפת מכונת טיאוט שביצעה המועצה האזורית עמק חפר במכונת טיאוט חדשה לא הייתה רכישה חדשה, אלא הרחבה של רכישה במסגרת מכרז קיים. על כן, קיבל בית המשפט המחוזי את עמדתנו כי רכישה זו פטורה ממכרז.
בקשת רשות ערעור שהוגשה על החלטה זו לבית המשפט העליון נדחתה משקיבל בית המשפט העליון את עמדתנו כי הבקשה הוגשה בשיהוי, ונוכח קיומו של מעשה עשוי לאחר שההתקשרות בין הצדדים יצאה לפועל.

לפסק הדין של בית המשפט המחוזי

לפסק הדין של בית המשפט העליון

העדפת תוצרת הארץ במכרזים

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עמדתנו לפיה בקביעת הסכום לעניין תחולת האמנה הבינלאומית עליה חתמה ישראל לעניין העדפת תוצרת הארץ במכרזים, יש לקחת בחשבון גם את תקופות האופציה שנקבעו במסגרת המכרז.

לפסק הדין המלא

מהי טעות בערבות המביאה לפסילת מכרז

בית המשפט קיבל עתירה שהגיש משתתף במכרז על החלטת ועדת המכרזים לפסול את הצעת המשתתף בשל טעות סופר שנפלה בערבות הבנקאית שהגיש עם המכרז, בציון שם המכרז.

לפסק הדין המלא

מהם ליקויים סבירים בפינוי דירה שכורה

בית המשפט קיבל את עמדתנו לפיה הליקויים שנתגלו בדירה לאחרי פינוייה על ע”י השוכרים הינם ליקויים שהם בבחינת בלאי סביר של הדירה, ולכן דחה את תביעת המשכירה וחייבה בתשלום הוצאות משפט לטובת השוכרים.

לפסק הדין המלא

זכותו של מנהל מטבח לתשלום בגין עבודה בשעות נוספות

בפסק דין קיבל בית הדין לעבודה את עמדתנו לפיה אדם שעבד בתפקיד של מנהל מטבח במסעדה אינו נחשב לעובד בעל משרת אמון אישית ולכן חובה על המעביד לשלם לו עבור שעות נוספות ושעות שבת שעבד במסעדה.

לפסק הדין המלא

טעות בחיוב היטלי פיתוח של המועצה

טעות של מאות אלפי שקלים לאורך שנים בגביית היטלי פיתוח על ידי המועצה המקומית בנימינה גבעת עדה. בעקבות עתירה מנהלית שהוגשה ע”י משרדנו, המועצה נאלצה להפחית את הודעת החיוב לכ- 20% מסכום הדרישה הראשוני.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין

אחריות מכון בדיקה לחוות דעת טרם רכישת רכב

התקבלה תביעה שהגיש משרדנו כנגד בעל מכון הבדיקה והבודק בגין חוות דעת מוטעית בקשר למצבו של הרכב טרם קנייתו.
מכון הבדיקה לא ציין בחוות דעתו כי הרכב עבר תאונה קשה וכי קיימים ליקויים משמעותיים ברכב, בין השאר, בשלדה וחוייב לפצות את הרוכשת על נזקיה.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין