מאמרים

כאשר אדם נפגע בתאונת עבודה יהיה זכאי לתשלום דמי פגיעה המשולמים בגין תקופת אי כושר כתוצאה מתאונה. הסך המקסימאלי של ימי אי כושר שיוכרו על ידי המוסד לביטוח הינו 91 יום. לאחר 91 יום, יוכל הנפגע לקבל פיצוי אך ורק בגין נכות שתקבע לו. לכן, בתום 91 הימים של אי הכושר, על הנפגע להגיש תביעה [...]קרא עוד
2

כאשר לנפגע כי החלטת הועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי בעניין הנכות הזמנית או הקבועה אינה תואמת את מצבו, וכי בפועל נכותו גבוהה מזו שנקבעה. חשוב לדעת כי ניתן להגיש ערר על החלטות הביטוח הן בעניין הנכויות הזמניות שנקבעו לנפגע והן בעניין הנכות הצמיתה. למען הסר ספק גם המוסד לביטוח לאומי זכאי לערער על החלטת [...]קרא עוד
2

הגדרת תאונת עבודה כוללת מקרים רבים, שלעיתים, ללא ייעוץ משפטי מתאים, אנשים אינם יודעים כי הם זכאים לפיצוי. לדוגמה. בפסק דין תקדימי שניתן בימים האחרונים בבי משפט השלום בנצרת נקבע כי עובד יהיה זכאי לפיצוי מהמעביד בגין נזק נפשי שנגרם לו כתוצאה מהלם שאחז בו לאחר שצפה בתאונת עבודה קטלנית בה נהרג חברו לעבודה, ולאחר [...]קרא עוד
2

כאשר אדם נפגע בתאונה, לדוגמה, בתאונת עבודה, על מנת שיוכל לקבל פיצוי בגין נזקיו יהיה עליו להוכיח את נסיבות התאונה, וכן את אחריות המעביד לתאונה. לדוגמה: כאשר אדם נפגע במהלך עבודתו כתוצאה מנפילה מפיגום, על מנת לקבל פיצוי מהמעביד, יהא עליו להוכיח כי אכן הפגיעה אירעה לו כתוצאה מהנפילה מהפיגום, וכי קיימת למעביד אחריות לכך [...]קרא עוד
2

באחד ממאמריי הקודמים הסברתי את חשיבות איסוף הראיות מצד הנפגע בתאונה – בסמוך להתרחשות התאונה. ואולם, חשוב להבהיר כי גם הנתבעת בגין אחריותה לנזק הגוף, לדוגמה, המעביד - בתאונת עבודה, הרשות המקומית במקרה של פגיעה במקום ציבורי או חברת הביטוח (גם במקרה של תאונת דרכים) יפעלו לאיסוף ראיות בקשר לאופן התרחשות התאונה ולנזק שאירע לנפגע. [...]קרא עוד
2

במקרה של תאונת דרכים, הדרך היחידה להוכיח את נכותו של הנפגע הינה באמצעות מינוי מומחה ע"י בית המשפט. חשוב להבהיר כי מדובר בהסדר ייחודי, המתייחס רק לנפגעי תאונות דרכים. אדם שנפגע בתאונה שאינה תאונת דרכים (לדוגמה נפגעי תאונות עבודה, נפגעים בתאונות במקומות ציבוריים, נפגעים בתאונות במקומות פרטיים, נפגעים כתוצאה מרשלנות רפואית וכו'), צריכים להוכיח – [...]קרא עוד
2

בפסק דין תקדימי בהרכב מורחב של בית משפט העליון (ע"א 1326/07 ליאור המר, מדינת ישראל ואח' נ' פרופ' עמי עמית ושירותי בריאות כללית שפורסם ביום) נקבע ע"י כב' השופט ריבלין כי לא ניתן להכיר בעילת תביעה עצמאית של ילד בגין "חיים בעוולה" במקרה בו כתוצאה מהתרשלות הרופאים לא אובחנה נכות מולדת של ילד טרם לידתו. [...]קרא עוד
2

לקוחות רבים המגיעים למשרדנו ואשר נפצעו בגופם מתלוננים על כך כי הפגיעה התרחשה במקום ציבורי, כגון מדרכות וגנים ציבוריים. חשוב לדעת כי לגופים ציבוריים כגון עיריות קיימת אחריות חוקית לשמור על תקינות השטחים הציבוריים שבתחום שיפוטם, כגון בטיחות המדרכות, הכבישים, תקינות גני המשחקים ועוד. האחריות כוללת מניעת שברים במדרכות ובכבישים, תאורה מתאימה, שילוט מונע ומזהיר [...]קרא עוד
2

אדם זכאי לפיצוי בגין נזק גוף, לדוגמה במקרה בו הוא נפגע בתאונת דרכים, תאונות עבודה וכו'. ואולם, על אף זכותו של הנפגע לפיצוי ייתכנו מקרים בהם תביעתו תידחה על ידי בית המשפט אך ורק בשל העובדה כי הוגשה באיחור, כלומר הוגשה לאחר התקופה שנקבעה בחוק כתקופת ההתיישנות. חשוב להבהיר כי קביעת המחוקק בדבר תקופת ההתיישנות [...]קרא עוד
2

בטור הקודם הסברתי מהי התיישנות, ובטור הזה אנסה לסקור את סעיפי החוק הרלבנטיים לעניין תקופות ההתיישנות לפי חוקים שונים הקשורים לתביעות בגין נזקי גוף. כפי שהסברתי בטור הקודם, תביעה אשר תוגש לאחר תום תקופת ההתיישנות תידחה, אך ורק בשל העובדה כי הוגשה באיחור, וללא כל קשר לסיכויי התביעה. לכן, קיימת חשיבות מכרעת לייעוץ משפטי המתייחס [...]קרא עוד
2