נכות כללית

אדם (עובד או עקר/ת בית) אשר בשל נכותו נפגע כושר השתכרותו בלפחות 50% יהיה זכאי לגמלת נכות כללית.

חשוב לציין כי על מנת לקבל גמלה כאמור אדם אינו צריך להוכיח כי עבד, וכמו כן, אין חשיבות כתוצאה ממה נגרמה נכותו של האדם.

התנאים לזכאות לגמלת נכות

  • תושב ישראל שמלאו לו 18 ועדיין לא הגיע לגיל פרישה.
  • נקבע ע”י פקיד המוסד לביטוח לאומי כי כושרו של האדם צומצם עקב נכות גופנית, שכלית או נפשית ב- 50% או יותר.
  • רופא הביטוח הלאומי קבע למבוטח נכות רפואית בשיעור של 60%, או בשיעור של 40% אם כתוצאה מאחד הליקויים מהם סובל האדם נקבעה לו נכות בשיעור של 25%.

חשוב לציין כי גם עקרת בית זכאית לקבצת נכות עקב פגיעה ביכולת לבצע את עבודות הבית – בתנאים מסוימים.

נכות כללית – מידע נוסף

את טופס התביעה לקבלת קצבת נכות כללית יש להגיש ע”י טופס תביעה לקצבת נכות והצהרה למחלקת הביטוח והגבייה.

לטופס התביעה יש לצרף מסמכים רפואיים, וכן אישורים על ירידה בכושר ההשתכרות, וכל מסמך רלבנטי אחר לצורך הוכחת הקצבה.

לאחר הגשת טופס התביעה לנכות, יזומן הנפגע לועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי הקרוב לבית מגוריו, שם ייבדק ע”י המומחה הרלבנטי לתחום פגיעתו, ותיקבע נכותו הזמנית או הצמיתה (קבועה).

אל הועדה הרפואית יש להביא את כל התיעוד הרפואי הכולל צילומים ו- CD, ת.ז. והעתק הזימון לועדה.

קיימת חשיבות רבה לקבלת ייעוץ מקצועי מעו”ד המתמחה בתחום הביטוח הלאומי, טרם מילוי התביעה לנכות, והגעה לועדה הרפואית, וזאת כדי שהנפגע יוכל להביא בפני המוסד לביטוח לאומי באופן הברור ביותר את מלוא פגיעתו לצורך קביעת נכותו.

לאחר קביעת דרגת נכותו של האדם ע”י הועדה הרפואית, בהתאם לסעיפי הליקוי שנקבעו בתקנות המוסד לביטוח לאומי, יקבע פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי את דרגת אי הכושר לאחר שיתייעץ עם רופא מוסמך ועם פקיד השיקום של המוסד לביטוח לאומי.

דרגות אי הכושר האפשריות הן 60%, 65%, 74%, 75% ו- 100%.

ניתן להגיש ערר על החלטות הועדה הרפואית בתוך 60 יום מיום קבלת החלטת הועדה – וזאת לועדת הרפואית לעררים, בנושאים כדלקמן:

  • קביעת גובה הנכות הרפואית.
  • קביעת דרגת אי הכושר.

ערעור על שאר הנושאים יש להגיש לביה”ד לעבודה בתוך 12 חודשים.

לאחר הגשת הערר יזומן הנפגע לועדה רפואית לעררים אשר תקבע האם יש טעם בערעורו ואם לאו.

על החלטת הודעה הרפואית לעררים ניתן להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בשאלות משפטיות בלבד.

מנסיונינו הרב, הועדות הרפואיות עמוסות לעייפה, ולנפגע ניתנת במה קטנה מאד להצגת טענותיו ולהבהרת מגבלותיו וסבלו.

רופאי הועדה, ככל שינסו לעשות עבודתם נאמנה, מוגבלים בפרקי זמן קצרים מאד והמעמד עצמו כנבדק אינו דומה לשגרת היום יום.

משרדנו מכין הנפגעים לועדות כך שנפגע אשר מגיע לועדה יחוש ביטחון עצמי רב, דבר אשר יעלה משמעותית את סיכויי הצלחתו.

משרדנו, מייצג את לקוחותיו בועדות הערר – הכולל את כתיבת הערר ונימוקיות, וכן ליווי וטיעון בפני הועדה לעררים.

אנו גאים לציין כי אחוזי הצלחתנו בערעורים הינו גבוה ביותר.

בגין נכות כללית ישלם המוסד לביטוח לאומי גמלת נכות כדלקמן:

  • במקרה של אי כושר העולה על 74% – קצבת נכות חודשית מלאה בשיעור של 2,342 ₪ נכון ליום 1/1/17. במקרה של נכים כאמור, שאינם שוהים במוסד, ואחוז נכותם הרפואית 50% לפחות, משולמת קבצה חודשים נוספת.
  • במקרה של אי כושר שבין 60% ל- 74%, תשלום קצבה חלקית, באופן יחסי לסכום הקצבה המלא – כפי שפורט לעיל.
  • במקרה ולנכה תלויים – כפי שהם מוגדרים ע”י המוסד לביטוח לאומי, תשולם תוספת לגמלה.

נפגע שתביעתו נדחתה, משנקבע כי נכותו הרפואית או אי הכושר שלו נמוכים מתנאי הזכאות, זכאי להגיש בקשת לבדיקה מחדש, לאחר שחלפה חצי שנה מהחלטת הועדה האחרונה, או במקרים מיוחדים פרק זמן קצר יותר – כאשר נוצרו עובדות חדשות בקשר למצבו הרפואי או התעסוקתי.

במקרים בהם נדחתה התביעה מנימוקים אחרים, כגון הכנסות גבוהות – והכנסותיו פחתו – יוכל להגיש התביעה ללא המתנה של 6 חודשים.

את הטופס יש להגיש למוסד לביטוח לאומי, בצירוף את התיעוד הרלבנטי, לרבות המסמכים הרפואיים, אישורי ההשתכרות וכו’ היכולים להעיד על זכאותו של הפונה לקצבה.

לאחר שמסמכים אלו יתקבלו במוסד לביטוח לאומי, יוזמן הנפגע הטוען להחמרה לועדה רפואית, ותלונותיו ייבדקו על ידי מומחה.

חשוב לציין כי בבקשה לבדיקה מחודשת לעניין דרגת אי הכושר, תיבדק מחדש גם הנכות הרפואית.

עם קבלת התביעה לנכות כללית קמה לנפגע זכאות להטבות נוספות.

לכל אחת מההטבות הנ”ל תנאי זכאות יחודיים לה, דבר היוצר פעמים רבות בלבול המביא בסופו של דבר לאי מיצוי זכויות הפונה.

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ מקצועי לפונים למחלקת נכות כללית, תוך מתן יחס אישי והבנה לצרכי ומגבלות הלקוח.

אנו מאמינים שרק באמצעות ייעוץ אישי ומקצועי כאמור יוכל הלקוח לממש את מירב הזכויות המגיעות לו מהמוסד לביטוח לאומי.

צור קשר

פרסומים ופסקי דין

זכאות לגמלאות המוסד לביטוח לאומי

9.10.2016

בעקבות פנייה לבית המשפט המוסד לביטוח לאומי קיבל את עמדתנו לפיה נכה ממזרח ירושלים זכאית לגמלת נכות כללית.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין

הגדרת תאונה כתאונת דרכים

9.10.2016

בית משפט קיבל את עמדתנו וקבע כי אדם שנפגע בעת שקשר פיגומים על גג משאית, ונפל בעת הפעלת המנוף להורדת הפיגורים, נפגע בתאונת דרכים.

לפסק הדין המלא

רשת ``רמי לוי`` תפצה לקוח שנפגע ברגלו כשבחר אבטיח

9.10.2016

בית משפט קיבל עמדתנו את וקבע כי על רשת “רמי לוי” לפצות לקוח שנפגע ברגלו בעת שבחר אבטיח בחנות הרשת. התובע עמד ליד דולב אבטיחים שהתנתק מהמלגזה עליה עמד ומעך את רגלו של התובע.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין

לפסק הדין המלא

אחריות מכון בדיקה לחוות דעת טרם רכישת רכב

9.10.2016

התקבלה תביעה שהגיש משרדנו כנגד בעל מכון הבדיקה והבודק בגין חוות דעת מוטעית בקשר למצבו של הרכב טרם קנייתו.
מכון הבדיקה לא ציין בחוות דעתו כי הרכב עבר תאונה קשה וכי קיימים ליקויים משמעותיים ברכב, בין השאר, בשלדה וחוייב לפצות את הרוכשת על נזקיה.

לכתבה שפורסמה בעקבות פסק הדין

פיצוי תינוקת בגין צלקת בראש שנגרמה בניתוח קיסרי

9.10.2016

לאחר תביעה שהגיש משרדנו, פוצתה תינוקת בגין צלקת שנגרמה לה במהלך ניתוח קיסרי להוצאתה מרחם אימה.
הסכין חתך בטעות את קרקפת העובר, ולתינוקת נותרה צלקת.

לכתבה שפורסמה בעקבות הגשת התביעה

פיצוי רוכב אופניים על מלוא הציוד שאבד בתאונה

9.10.2016

בית משפט קיבל את עמדתנו וקבע כי נהג רכב אשר סטה מהדרך ופגע ברוכב אופניים יפצה אותו על מלוא נזקיו, לרבות עלות רכישת אופניים חדשות, קסדה חדשה מגינים ועוד. בית המשפט התרשם מגרסתו האמינה של התובע והעדים מטעמו.

לפסק הדין המלא